Tập đoàn Ngọc Diệp chung tay ủng hộ chính phủ chống dịch Covid19