Tập đoàn Ngọc Diệp nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022