tin tức |

DỰ ÁN NỘI THẤT – BỆNH VIỆN UNG THƯ ĐÀ NẴNG

Công ty Ngọc Diệp luôn giành được những hợp đồng đấu thầu lớn, cung cấp trang thiết bị nội thất cho các công trình của các cơ quan, đơn vị. Gần đây nhất là hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Bệnh Viên ung thư Đà Nẵng.

Đây là một trong những công trình tiêu biểu của Công ty Ngọc Diệp đã hoàn thành trong năm 2012.