tin tức |

NGỌC DIỆP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tham gia diễn tập có cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy PCCC số 1 và cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tập đoàn Ngọc Diệp.

Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản của pháp luật về PCCC: Luật PCCC, các nghị định, thông tư về công tác PCCC; cách phòng cháy thiết bị điện, trụ sở làm việc; công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ; triển khai các đội hình chữa cháy và quy trình xử lý cháy.

CBCNV Ngọc Diệp nghe phổ biến công tác PCCC

Sau đó là thời gian thực hành các kỹ năng, biện pháp cứu người bị nạn, xử lý tình huống cháy nổ và thao tác sử dụng các phương tiện hiện có ở cơ sở.

Thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy

Thực hành dập tắt đám cháy

Các tình huống được đưa vào buổi diễn tập bao gồm: Công tác báo động khi phát hiện cháy tại khu vực để xe tầng hầm tòa nhà; công tác cứu hộ và sơ tán người tại tòa nhà và công tác phối hợp chữa cháy giữa lựa lượng PCCC của tòa nhà và lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC số 1.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ cho đội ngũ CBCNV tại Công ty. Từ đó góp phần giúp công ty chủ động xử lý tình huống khi có sự cố cháy xảy ra để giảm thiệt hại về người và tài sản.

Nhan Pham