tin tức |

Tập đoàn Ngọc Diệp chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dưới đây là một số hình ảnh:Ban lễ tân

Phòng thư ký kinh doanh Cửa Ngọc Diệp

Phòng dự án kinh doanh nội thất Ngọc Diệp

Phòng Thư ký kinh doanh Nhôm Ngọc Diệp

Ban Vật tư và Ban kế toán

Ban Hành chính – PR – Pháp chế – Kiểm soát

Phòng kế toán – Phòng Vật tư – Phòng Kinh doanh Bao bì Ngọc Diệp

Ban nhà bếp

Văn phòng kho nội thất Ngọc Diệp

Nhà máy bao bì Ngọc Diệp

Nhà máy Nhôm Dinostar Ngọc Diệp