tin tức |

Tập đoàn Ngọc Diệp tài trợ Quỹ khuyến học, khuyến tài Hoa Lư – Ninh Bình

Việc ra mắt quỹ cũng tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Số tiền tài trợ 100 triệu đồng của Tập đoàn Ngọc Diệp dành cho Quỹ là nguồn khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con em của huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có tài năng trên các lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học… và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên, giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần để các em phát huy tài năng của mình trên các lĩnh vực.

Không chỉ trao tài trợ 100 triệu đồng đối với Quỹ Khuyến học huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua Tập đoàn Ngọc Diệp đã thực hiện nhiều chương trình tài trợ an sinh xã hội tại các địa phương có con em, gia đình khó khăn vùng sâu vùng xa như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh,…