tin tức |

Tập đoàn Ngọc Diệp tổ chức lớp đào tạo Đấu thầu

Đối tượng tham dự là Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách dự án, đầu tư, kinh doanh, trưởng phó các phòng ban cùng các cán bộ nhân viên ( CBNV) dự án, kinh doanh, kỹ thuật thuộc các công ty con của Tập đoàn. Tại buổi học, nhiều ý kiến, thắc mắc đã được nêu ra và giải đáp ngay tại lớp học, giúp ích rất nhiều cho công tác đấu thầu.

Khóa học đã góp phần nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho các CBNV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Tập đoàn đưa ra trong giai đoạn sắp tới. Đây là buổi tập huấn quan trọng liên quan đến chế độ chính sách mới của Nhà nước và một số thay đổi trong công tác đấu thầu. Qua buổi tập huấn này các thành viên, các đơn vị công ty con sẽ quan tâm nghiên cứu nắm bắt các chế độ chính sách mới và những thay đổi trong công tác đấu thầu, qua đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời để ổn định sản xuất kinh doanh. Lớp tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp.

Nhan Pham