Bao Bì Ngọc Diệp đạt giải vàng Chất lượng Quốc gia 2021