Chuyến từ thiện hướng tới con em học sinh huyện Si Ma Cai – Lào Cai