Ngọc Diệp tham gia tuần lễ Thương hiệu Quốc Gia 2019