Tập đoàn Ngọc Diệp đạt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2021