tin tức |

CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Sản phẩm nội thất Ngọc Diệp mang đến không gian làm việc  hiện đại, linh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng làm việc cho cơ quan cũng như là điểm nhấn về kiến trúc cho Công trình Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong rất nhiều dự án mà Nội thất Ngọc Diệp đã thiết kế và thi công.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về nội thất Ngọc Diệp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: