News |

The program of the 20th anniversary of Ngoc Diep Group’s founding

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Toàn bộ chương trình buổi lễ được ghi lại trong phóng sự dưới, kính mời quý vị đón xem!

Link chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=ZkpoZAZi4ck

Thay mặt Công ty, Ban tổ chức chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc đã dành thời gian tới tham dự buổi lễ. Xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào! Chúc cho Công ty Ngọc Diệp ngày càng phát triển hơn nữa!

 

The 20th anniversary of Ngoc Diep Group’s founding took place successfully at the Melia Hotel on the evening , 22th April.

The ceremony was presented by the partners, customers, dealers, distributors across the country and Board of Directors and all employees in the company.

The entire program is recorded in a reportage, please enjoy it through below link!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZkpoZAZi4ck

On behalf of Board of Directors, the organizers thank sincerely and wish partners, customers, dealers, distributors good health. Good Ngoc Diep to more development!

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Toàn bộ chương trình buổi lễ được ghi lại trong phóng sự dưới, kính mời quý vị đón xem!

Link chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=ZkpoZAZi4ck

Thay mặt Công ty, Ban tổ chức chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc đã dành thời gian tới tham dự buổi lễ. Xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào! Chúc cho Công ty Ngọc Diệp ngày càng phát triển hơn nữa!

 

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Toàn bộ chương trình buổi lễ được ghi lại trong phóng sự dưới, kính mời quý vị đón xem!

Link chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=ZkpoZAZi4ck

Thay mặt Công ty, Ban tổ chức chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị đối tác, khách hàng, các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc đã dành thời gian tới tham dự buổi lễ. Xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào! Chúc cho Công ty Ngọc Diệp ngày càng phát triển hơn nữa!